Groot aantal Laravel ontwikkelaars neemt deel aan onderzoek

Binnen een week na de start van het onderzoek hebben 23 enthousiaste Laravel ontwikkelaars (bureaus en ZZP'ers) zich aangemeld om mee te denken in het onderzoek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar de aandachtsgebieden waarop criteria voor deelname geformuleerd kunnen worden en naar andere vergelijkbare initiatieven.

In week 23 zijn zo'n 80 Laravel ontwikkelaars (bureaus en ZZP'ers) benaderd met de vraag of zij mee willen denken in dit onderzoek. Binnen een week hebben 23 partijen zich aangemeld en wordt er met een tiental andere partijen nog over deelname gesproken. Een hoge response die het nut en de noodzaak van dit onderzoek wat ons betreft onderstreept. De geschetste problematiek is voor deelnemende partijen herkenbaar.

De deelnemers hebben vandaag (11 juni) de eerste vragen in hun mailbox ontvangen.

Criteria voor deelname

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het initiatief is om (potentiële) opdrachtgevers kwaliteitsgaranties te bieden, wanneer ze met een deelnemende partij in zee gaan. Overigens staat het bieden/ haalbaar zijn van harde “garanties” nog open voor discussie.

Als eerste stap gaan we inventariseren op welke aandachtsgebieden criteria voor deelname aan dit initiatief gesteld moeten worden. Daarbij gaan we nu nadrukkelijk nog niet in op de exacte invulling/ opzet van die criteria, maar beperken we ons eerst op de aandachtsgebieden.

We hebben de deelnemende partijen gevraagd of zij het van belang vinden/ wenselijk achten, dat er criteria op de onderstaande aandachtsgebieden worden geformuleerd.

 1. Kennisniveau
 2. Laravel certificering (https://laravel.com/certification/)
 3. Trackrecord/ referenties
 4. Kwaliteit van codering volgens Laravel richtlijnen
 5. Kwaliteit van documentatie
 6. Continuïteit/ stabiliteit/ beschikbaarheid van de Laravel leverancier
 7. (After)serviceniveau/ SLA
 8. Werkwijze/ processen
 9. (Algemene) voorwaarden
 10. Prijsstelling/ betalingsvoorwaarden
 11. Securitybeleid
 12. Kennis van de branche van een potentiele opdrachtgever

Vergelijkbare initiatieven

Beter goed gejat, dan slecht verzonnen. Daarom hebben wij deelnemers ook gevraagd of zij soortgelijke initiatieven (waarborg voor opdrachtgever en evt. samenwerking tussen leveranciers) kennen, zowel binnen als buiten de ICT-branche. Het onderzoeken hoe die partijen werken (en waarom), helpt bij de vormgeving van dit initiatief.

Ook meepraten?

Wil jij als Laravel ontwikkelaar (bureau of freelancer) of als opdrachtgever ook graag je mening geven over bovenstaande? Je kunt je nog steeds aanmelden om deel te nemen. Je kunt je aanmelden op https://www.laravel.it/onderzoek.