SIDN Fonds steunt onderzoek naar professionalisering Laravel community

Het SIDN Fonds heeft bekend gemaakt het onderzoek naar professionalisering van de Laravel community financieel te ondersteunen.

Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is alom aanwezig en verweven met vrijwel ieder aspect van ons dagelijks leven. Het mooie van internet is dat het volop mogelijkheden biedt voor nieuwe toepassingen met zowel economische als maatschappelijke waarde. Aan de andere kant maakt de afhankelijkheid van internet ons ook kwetsbaar. Het internet zoals wij dat kennen -open, vrij en betrouwbaar- staat steeds meer onder druk. Het is zaak om nu in te zetten op oplossingen die de veiligheid en stabiliteit van en het vertrouwen in internet garanderen. Het SIDN fonds is op zoek naar die oplossingen!

SIDN fonds ondersteunt daarom vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Daarnaast ondersteunen ze ook wetenschappelijke onderzoeksprojecten die aansluiten bij deze doelstellingen.

Goedemiddag! is daarom trots op het feit dat het SIDN fonds heeft besloten om het onderzoek van Goedemiddag! naar de mogelijkheden tot professionalisering van de Laravel community in Nederland financieel te ondersteunen met een Pioniers bijdrage.